Pieksämäen kaupungin liikuntapaikkarakentamishankkeisiin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 335 000 euroa.

 

VedenjakajaReitistön rakentaminen

VedenjakajaReitistön rakentamista jatketaan vuoden 2018 aikana. Reitistön pohjatöitä jatketaan Partaharju-Nikkarila -alueella ja lisäksi reitistöä laajentamista aletaan valmistella Naarajoen melontareitin osalta. Hankkeeseen varataan 60 000 euroa.

 

Uusi latukone

Vuoden 2018 investointirahasta hankitaan uusi latukone vanhan, jo 15 vuotta palvelleen koneen tilalle. Uuden latukoneen toimittaja on Kessu Oy ja uusi kone nimeltään Paana 100. Koneen hinta on 120 000 euroa.

 

Kontiopuiston liikuntahallin korjaukset

Kontiopuiston vaiheistettua remonttia jatketaan. Vuonna 2018 korjataan ainakin vesikattoa. Hankkeeseen on varattu 80 000 euroa.

 

Jäppilän lähiliikuntapaikka

Pieksämäen lähiliikuntarakentamisohjelma etenee. Seuraavana on vuorossa Jäppilän koulupiha, johon rakennetaan uusi lähiliikuntapaikka. Tavoitteena on edellisvuotisen Virtasalmen lähiliikuntapaikkaprojektin kaltainen kumppanuushanke, jossa paikallisten asukkaiden ja yhdistysten rooli on merkittävä. Hankkeeseen on varattu 75 000 euroa.