SEURATOIMINTAA PIEKSÄMÄELLÄ

Pieksämäellä seuratoimintaa kehitetään alueen liikuntaseurojen, seurojen yhteistyöorganisaatio PSLiikunta ry:n ja kaupungin liikuntatoimen kesken. Kehittämisessä ponnistetaan paikallisista vahvuuksista ja uusista yhteistoiminnan muodoista.

LAJIT

Pieksämäellä on noin 30 aktiivisesti toimivaa liikuntaseuraa. Liikuntamuotoja ja urheilulajeja on enemmän, sillä yhdellä seuralla on usein useampi laji toimintaohjelmassaan. Lisäksi palveluntarjoajina on seurojen lisäksi muitakin yhteisöjä. Tutustu Pieksämäen lajitarjontaan.

LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ

Kaupunki tukee seuratoimintaa paitsi avustuksin, myös välillisesti tarjoamalla lasten ja nuorten liikuntatilojen maksuttoman käytön seuroille. Lue tarkemmin liikuntapaikkojen käyttöperiaatteista ja vuorojen hakemisesta.

TOIMINTA-AVUSTUKSET 2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:

Kulttuuritoimintaan 35 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille.

Liikuntatoimintaan 50 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille.

Opetuslautakunta:

Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille.

Kaupunginhallitus 12 000 €

Myönnetään toiminta-avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille, joiden kotipaikka ja toiminta ovat Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle.

Hakijan tulee olla toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt tai todistettavasti jättänyt rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.

Lisätietoja
Kulttuuri, Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta, Antti Nousiainen  044 799 5556
Nuoriso, Seija Laitinen 044 088 2470
Kaupunginhallitus, Teija Skön, p 044 588 2201
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

https://www.pieksamaki.fi/asiointi/avustuslomake/

Hakumenettely
Avustuksia haetaan 31.1.2019 kello 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella.
Hakemusta ei voi täyttää haun päätyttyä.

Ohjeet:
Kaupunginhallituksen avustusohje
Kulttuurin_avustusohje_2019
Liikunnan_avustusohje_2019
Nuorisotoimen-avustusperiaatteet_2019
Avustusilmoitus_2019
Toiminta-avustuksen maksatuspyyntö

 

 

AVUSTUKSET

Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Pieksämäelle rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka ovat jäsenenä valtakunnallisessa liikuntajärjestössä ja joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa. Avustusmuodot ovat toiminta-avustus, ohjaaja-avustus, liikuntapaikka-avustus sekä urheilijastipendit.

Liikuntapaikka-avustushakemus (Excel)

Liikuntapaikka-avustushakemus (PDF)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (Excel)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (PDF)

Vuoden urheilija (.PDF)
Vuoden urheilija (.DOCX)

Stipendihakemus (.PDF)
Stipendihakemus (.DOCX)

Vuoden Urheiluteko (.PDF)
Vuoden Urheiluteko (.DOCX)

Avustuksen maksatuspyyntölomake (PDF)
Avustuksen maksatuspyyntölomake (Word)

URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain menestyneille urheilijoille stipendejä sekä valitsee Pieksämäen vuoden urheilijan.
Vuoden liikuntateko –palkinto julkaistaan 25.1.2019 Etelä-Savon Urheilugaalassa Mikkelissä.
Vuoden urheilija, stipendiaatit ja muut ansioituneet urheilutoimijat palkitaan Huippu-urheilusymposiumissa 16.2.2019 Poleenissa.