Seuratoiminta Suomessa ja Pieksämäellä

Suomalainen liikunta- ja urheilukulttuuri perustuu vahvasti vapaaehtoiseen seuratyöhön. Kuntien pieni rahallinen tuki monikertaistuu seuratoiminnan vapaaehtoistyöpanoksen kautta.

Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääasiassa urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa. Tällä hetkellä lähes puolet (43 %) suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa. Eniten seuroissa liikkuvat 7−14-vuotiaat lapset ja nuoret. Pojat harrastavat seuroissa hieman enemmän kuin tytöt, mutta kahden viime vuosikymmenen aikana tyttöjen urheiluseuraliikunta on lisääntynyt tasaisesti.

Pieksämäellä seuratoimintaa kehitetään alueen liikuntaseurojen, seurojen yhteistyöorganisaatio PSLiikunta ry:n ja kaupungin liikuntatoimen kesken. Kehittämisessä ponnistetaan paikallisista vahvuuksista ja uusista yhteistoiminnan muodoista.

Lajit

Pieksämäellä on noin 30 aktiivisesti toimivaa liikuntaseuraa. Liikuntamuotoja ja urheilulajeja on enemmän, sillä yhdellä seuralla on usein useampi laji toimintaohjelmassaan. Lisäksi palveluntarjoajina on seurojen lisäksi muitakin yhteisöjä. Tutustu Pieksämäen lajitarjontaan.

Liikuntapaikkojen käyttö

Kaupunki tukee seuratoimintaa paitsi avustuksin, myös välillisesti tarjoamalla lasten ja nuorten liikuntatilojen maksuttoman käytön seuroille. Lue tarkemmin liikuntapaikkojen käyttöperiaatteista ja vuorojen hakemisesta.

Seurakehitys

Pieksämäellä valmistellaan seurakehityshanketta, jolla tavoitellaan harrastajamäärien kasvua ja organisoidun liikunnan laatutason nostamista. Hankkeessa tullaan kehittämään uusia toimintamuotoja, joita ovat esimerkiksi seurojen välinen yhteistyö, kaupunki-seura -yhteistyö, päätoiminen työ seuroissa ja olosuhteiden kehittäminen. Seurakehityssivun linkki avataan tälle sivulle, kun sisällöt tarkentuvat.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien vuoden 2018 avustushaku

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien vuoden 2018 avustushaku on nyt alkanut. Haku päättyy 31.1.2018 klo 15.00.

Hakemista suositellaan ensisijaisesti sähköisenä, linkki:

https://www.webropolsurveys.com/S/7721DD4D084520AF.par

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2018
Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan avustuksiin käsitellessään vuoden 2018 talousarviota. Avustukset julisteen haettavaksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:
Kulttuuritoimintaan 35 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille

Liikuntatoimintaan 30 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille

Opetuslautakunta:
Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille

Vuonna 2018 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua

Hakumenettely
Avustushakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti tai hakemista varten laaditulle lomakkeelle.

Hakemukset on toimitettava 31.1.2018 klo 15.00 mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 7010 Pieksämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, Kauppakatu 1.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:

www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset
www.poleeni.fi
sport.pieksamaki.fi

Lisätietoja antavat:
Kulttuuri, Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta, Antti Nousiainen 044 799 5556
Nuoriso, Seija Laitinen 044 088 2470
sähköpostiosoitteet; etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

 

LOMAKKEET JA OHJEET

AVUSTUSILMOITUS.PDF

TOIMINTA-AVUSTUSLOMAKE.PDF

KULTTUURIN AVUSTUSOHJE.PDF

LIIKUNNAN AVUSTUSOHJE.PDF

NUORISOTOIMEN AVUSTUSPERIAATTEET.PDF

 

Avustukset

Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Pieksämäelle rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka ovat jäsenenä valtakunnallisessa liikuntajärjestössä ja joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa. Avustusmuodot ovat toiminta-avustus, ohjaaja-avustus, liikuntapaikka-avustus sekä urheilijastipendit. Katso tarkemmat tiedot avustusohjeesta.

Liikuntapaikka-avustushakemus (Excel)

Liikuntapaikka-avustushakemus (PDF)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (Excel)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (PDF)

Vuoden urheilija (.PDF)
Vuoden urheilija (.DOCX)

Stipendihakemus (.PDF)
Stipendihakemus (.DOCX)

Vuoden Urheiluteko (.PDF)
Vuoden Urheiluteko (.DOCX)

Toiminta-avustuslomake (PDF)

Toiminta-avustuslomake (Excel)

Sähköinen toiminta-avustus hakemus

Avustuksen maksatuspyyntölomake (PDF)

Avustuksen maksatuspyyntölomake (Word)

Urheilijoiden palkitseminen

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain menestyneille urheilijoille stipendejä sekä valitsee Pieksämäen vuoden urheilijan.
Vuoden liikuntateko –palkinto julkaistaan 25.1.2019 Etelä-Savon Urheilugaalassa Mikkelissä.
Vuoden urheilija, stipendiaatit ja muut ansioituneet urheilutoimijat palkitaan Huippu-urheilusymposiumissa 16.2.2019 Poleenissa.