Seuratoiminta Suomessa ja Pieksämäellä

Suomalainen liikunta- ja urheilukulttuuri perustuu vahvasti vapaaehtoiseen seuratyöhön. Kuntien pieni rahallinen tuki monikertaistuu seuratoiminnan vapaaehtoistyöpanoksen kautta.

Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääasiassa urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa. Tällä hetkellä lähes puolet (43 %) suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa. Eniten seuroissa liikkuvat 7−14-vuotiaat lapset ja nuoret. Pojat harrastavat seuroissa hieman enemmän kuin tytöt, mutta kahden viime vuosikymmenen aikana tyttöjen urheiluseuraliikunta on lisääntynyt tasaisesti.

Pieksämäellä seuratoimintaa kehitetään alueen liikuntaseurojen, seurojen yhteistyöorganisaatio PSLiikunta ry:n ja kaupungin liikuntatoimen kesken. Kehittämisessä ponnistetaan paikallisista vahvuuksista ja uusista yhteistoiminnan muodoista.

Lajit

Pieksämäellä on noin 30 aktiivisesti toimivaa liikuntaseuraa. Liikuntamuotoja ja urheilulajeja on enemmän, sillä yhdellä seuralla on usein useampi laji toimintaohjelmassaan. Lisäksi palveluntarjoajina on seurojen lisäksi muitakin yhteisöjä. Tutustu Pieksämäen lajitarjontaan.

Liikuntapaikkojen käyttö

Kaupunki tukee seuratoimintaa paitsi avustuksin, myös välillisesti tarjoamalla lasten ja nuorten liikuntatilojen maksuttoman käytön seuroille. Lue tarkemmin liikuntapaikkojen käyttöperiaatteista ja vuorojen hakemisesta.

Seurakehitys

Pieksämäellä valmistellaan seurakehityshanketta, jolla tavoitellaan harrastajamäärien kasvua ja organisoidun liikunnan laatutason nostamista. Hankkeessa tullaan kehittämään uusia toimintamuotoja, joita ovat esimerkiksi seurojen välinen yhteistyö, kaupunki-seura -yhteistyö, päätoiminen työ seuroissa ja olosuhteiden kehittäminen. Seurakehityssivun linkki avataan tälle sivulle, kun sisällöt tarkentuvat.

 

 

Avustukset

Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Pieksämäelle rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka ovat jäsenenä valtakunnallisessa liikuntajärjestössä ja joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa. Avustusmuodot ovat toiminta-avustus, ohjaaja-avustus, liikuntapaikka-avustus sekä urheilijastipendit. Katso tarkemmat tiedot avustusohjeesta.

Liikuntapaikka-avustushakemus (Excel)

Liikuntapaikka-avustushakemus (PDF)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (Excel)

Ohjausavustushakemus nuorten ja erli (PDF)

Stipendihakemuslomake (Word)

Vuoden urheilija lomake (Word)

Vuoden urheilija lomake (PDF)

Toiminta-avustuslomake (PDF)

Toiminta-avustuslomake (Excel)

Sähköinen toiminta-avustus hakemus

Avustuksen maksatuspyyntölomake (PDF)

Avustuksen maksatuspyyntölomake (Word)

Urheilijoiden palkitseminen

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain menestyneille urheilijoille stipendejä sekä valitsee Pieksämäen vuoden urheilijan. Urheilijat sekä muut ansioituneet liikunta-alan toimijat palkitaan kaupungin itsenäisyysjuhlan yhteydessä. Pieksämäen vuoden liikuttaja -palkinto jaetaan maakunnallisessa urheilugaalassa.