Ikäihmisten Liikuntaneuvonta

23.1.2019

Ikäihmisten Liikuntaneuvonta

IÄKKÄIDEN LIIKKUMISTA TUKEVA TOIMINTA

Lihasvoima heikkenee 65 ikävuoden jälkeen 1,5 – 2% vuosivauhtia. Tämä on yksi tekijä, mikä vaikuttaa liikkumiskykyyn ja tämä puolestaan vaikuttaa kokemukseen hyvinvoinnista. Liikkumiskyky paranee vain liikkumalla.

Pieksämäen liikuntatoimi järjestää yhteistyössä eri toimialojen kanssa iäkkäiden liikkumista tukevaa toimintaa.

Palvelu on tarkoitettu kotona tai laitoshoidossa asuville liian vähän liikkuville ikäihmisille (+65v), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, kuten esim.

– alkava muistisairaus
– liikkumisvaikeus tai -haluttomuus
– yksinäisyyden tunne
– leskeytyminen
– liikkumisen pelko (taustalla mm. kaatuminen, sairaudet)
– heikkouden tunne

PALVELUN KUVAUS
-Haastattelu ja lyhyt toimintakykytesti tai muu vastaava, jolla selvitetään liikkumisen tarpeet ja hyvinvoinnin kulmakivet
-Liikkumissuunnitelman laadinta
-Kotiohjeet
-Vaikutusten arviointi
-Jatkosuunnitelmat
-Toiminnan pääpaino on yksilöllisessä liikkumisen tukemisessa.

Palvelu on asiakkaalle MAKSUTON.

MITEN PÄÄSET MUKAAN?
Ottamalla itse yhteyttä, omaisen tai tuttavan yhteydenotto, fysioterapian kautta, kotikuntoutuksen kautta, palveluohjauksen kautta, palvelukeskusten ja kotihoidon kautta.

YHTEYSTIEDOT
Pieksämäen liikuntatoimi
Jaana Ruuskanen p. 040 663 0964
jaana.ruuskanen@pieksamaki.fi

[ssba]