Latujen kunnossapitojärjestys

29.2.2016

Latujen kunnossapitojärjestys

Pieksämäen keskustan tuntumassa latuja on kaikkiaan noin 100 kilometria. Latujen ylläpito aloitetaan alkutalvella siinä vaiheessa kun lunta on satanut 5-10 cm, jolloin lumi pyritään tamppaamaan latupohjalle. Kuivaa pakkaslunta on vaikea saada tamppautumaan, kun taas kostampi lumi on huomattavasti helpompi tartuttaa maapohjaan. Mitä tasaisempi pohja, sitä nopeammin päästään tekemään ensin luistelu-uraa ja sen jälkeen perinteisen latua. Latuja reunustavan puuston määrä vaikuttaa siihen, kuinka esteettömästi lumi pääsee satamaan latu-uralle. Tästä johtuen kuntorataladut (Uhomäki, Säälampi, Kontiopuisto) saadaan alkutalvesta hiihtokuntoon suhteellisen nopeasti. Järven jäälle ajettavat jääladut tehdään ensin Vangasjärven jäälle sekä Salvoselle. Kevättalvella jäälatu ajetaan usein myös Pieksäjärven jäälle. Aukeilla järvialueilla latujen aukipysymiseen ja niiden hoitoon merkittävästi vaikuttaa tuuli. Tuulen vaikutuksesta lumi usein kinostuu tietyille kohdille ja toisaalta siirtyy pois toisista kohdista.

Latuja hoidetaan aina säiden mukaan. Lumisateen aikana latuja on turha hoitaa, joten hoitotoimenpiteitä pyritään mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan sateen päättymisajankohtaan. Vaihtuvista keleistä huolimatta latujen hoidossa on tietyt hoitorutiinit, joilla varmistetaan latuverkoston systemaattinen ylläpito. Keskustan läheisyydessä latuverkosto jakautuu kolmeen alueeseen, joilla jokaisella on oma ylläpitäjä. Viikonloppuisin latujen ylläpito hoidetaan näiden kolmen toimijan keskinäisillä sopimuksilla ja päivystyksellä.

Keskustan alueen latuja hoidetaan siten, että aamun ja aamupäivän aikana ajetaan ensin Uhomäki ja sieltä pisto Hiekanpäähän. Tämän jälkeen hoidetaan Harjun koulun latu. Iltapäivällä hoidetaan Kontiopuiston pururata sekä tarvittaessa Kisakontion hiihtomaa.

Naarajärven alueen latujen hoito aloitetaan päivittäin Nuuvin majan lenkistä, jonka jälkeen ajetaan yhdysladut keskustan alueen latuverkkoon. Samalla ajetaan myös Uuhilampi. Vangasjärven jäälatu ajetaan vasta näiden jälkeen, jotta järvialueen voimakkaammat säävaihtelut eivät ehtisi vaikuttaa aamusta asti. Viimeisenä ajetaan Siilin pururata.

Itäisiin latuihin kuuluvat metsäladuista Nikula ja Pentinlampi sekä yhdyslatu Kontipuistosta Ladunmajalle. Lisäksi keskustan itäpuolisiin latuihin kuuluu Salvosen jäälatu. Sään salliessa Salvoselle ajataan myös erillinen koiralatu sekä retkiluistelu-ura.

 

 

[ssba]