Liikkuuko Pieksämäki – Ikääntyneet

20.6.2016

Liikkuuko Pieksämäki – Ikääntyneet

MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT?

 • Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä.
 • Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin aktiivisia kuntalaisia, sillä 70 prosenttia vastaajista täyttää liikuntasuositukset kaikilta osin.
 • Tuloksista ei kannata tulkita keskimääräisen pieksämäkeläisen liikunta-aktiivisuutta, silla ei ole syytä olettaa, että Pieksämäen tilanne poikkeaisi valtakunnallisista tuloksista merkittävästi
 • Terveysliikuntasuosituksen mukaan yli 65 -vuotiaan tulisi harrastaa viikossa 2 t 30 min reipasta tai 1 t 15 min raskasta kestävyysliikuntaa sekä vähintään  2 kertaa lihaskuntoliikuntaa.

  Kansallisen tutkimuksen mukaan vain 5 prosenttia ikääntyneistä liikkuu suosituksen mukaisesti. Pieksämäen tilanne vastannee valtakunnallista tulosta.

  MITÄ IKÄÄNTYNEET HARRASTAVAT?

 • Ikääntyneiden suosituin liikuntaharrastus on kävelylenkkeily, jota harrastaa keskimäärin puolet vastaajista.
 • Voimistelu, uinti ja sauvakävely liikuttavat noin kolmasosaa naisvastaajista ja pyöräily ja hiihto kolmasosaa miesvastaajista.
 • Kuntosalilla käy vajaa viidesosa kaikista ikääntyneistä.
 • MITÄ LIIKUNTAPAIKKOJA IKÄÄNTYNEET KAIPAAVAT?

 • Ikääntyneet toivovar selvästi eniten senioriliikuntatilaa (60%).
 • Muut vaihtoehdot saavat kannatusta vain alle kolmasosalta vastaajista.
 • Sijoilta 2-5 löytyvät lähiliikuntapaikat sekä ulko- että sisätiloihin, uimahallin kuntosalin laajennus sekä keilahalli
 • Urheilutalonperuskorjaus/laajennus kiinnostaa 10% ikääntyneistä.
 • Lue tarkempi raportti tästä

  [ssba]