Liikkuuko Pieksämäki – Kouluikäiset

6.6.2016

Liikkuuko Pieksämäki – Kouluikäiset

MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT?

• Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.
• Kyselyyn vastasi yhteensä 363 pieksämäkeläistä koululaista. Vastanneista 51 % on tyttöjä ja 49 % poikia.
• Alakoululaisia 85, yläkoululaisia 186 ja toisen asteen opiskelijoita 104.
• Pääosa alakouluikäisistä vastaajista on 5. luokkalaisia, sillä vastauksia kerättiin tehostetusti tältä luokka-asteelta.
• Samalla perusteella yläkouluikäisistä vastaajina olivat pääasiassa 8. luokkalaiset ja toisen asteen osalta 2. vuosikurssin opiskelijat.

Alakouluikäisen lapsen tulisi liikkua reippaasti ja riittävän kuormittavasti vähintään 1,5 tuntia joka ikisenä päivänä. Yläkoululaisen ja toisen asteen opiskelijan terveysliikunnan suositus on tunnin verran liikuntaa päivittäin.

Pieksämäellä suositukset täyttää:

 • alakoululaisista 24 prosenttia
 • yläkoululaisista 26 prosenttia
 • toisen asteen opiskelijoista 11 prosenttia.

Merkittävimmät koululaisten liikkumista rajoittavat tekijät:

  1. Kiinnostavien liikuntaharrastusten puute
  2. Ajanpuute
  3. Harrastamisen kalleus
  4. Kiinnostavien liikuntapaikkojen puute
  5. Liikuntapaikkojen sijainti

MISSÄ KOULUIKÄISET LIIKKUVAT?

Kouluikäisten käytetyimmät liikuntapaikat ovat:

  1. Kävely- ja pyörätiet
  2. Koulujen liikuntasalit
  3. Luistelukentät ja –kaukalot
  4. Jalkapallokentät
  5. Liikuntahallit

Alakouluikäiset käyttävät lähes kaikkia liikuntapaikkoja aktiivisemmin kuin vanhemmat ikäluokat

Lue tarkempi raportti tästä

[ssba]