Palvelutarjonta ja painopisteet

Kaupungin liikuntatoimi koordinoi Pieksämäen alueen liikuntatoimialaa. Tavoitteena on mahdollistaa  kaikille alueen asukkaille ja paikkakunnalla kävijöille monipuolinen ja laadukas liikuntapalvelutarjonta.

Palvelutuotannosta vastaavat alan järjestöt, yritykset sekä kaupungin liikuntatoimi. Järjestöjen ja yritysten kohderyhmänä ovat aktiivisesti ja omaehtoisesti liikkuvat kuntalaiset. Liikuntatoimen toiminnalliset palvelut, eli ohjaajaresurssi, on suunnattu liikunta-aktivointityöhön, eli kannustamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia.

Kuntalaisten välillä on suuria eroja liikuntamotivaatiossa, toimintakyvyssä ja liikunta-aktiivisuudessa. Noin joka kolmas työikäinen liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumattomuudesta johtuvat menot aiheuttavat kunnille miljoonakulut vuosittain. Valtakunnallisesti luvut nousevat satoihin miljooniin. Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella voidaan ehkäistä ja hoitaa useita yleisiä kansansairauksia.

Tällä hetkellä tärkeintä kuntalaisten terveyden edistämisessä liikunnan avulla on terveysliikuntapalvelujen rakenteellinen uudistaminen. Tämä tarkoittaa huomattavasti nykyistä tiiviimpää yhteistyötä liikunta- ja sote-palvelujen välillä. Keskeinen osa liikunnan edistämistä ovat moniammatilliset palveluketjut, joissa liikkumattomuuden vuoksi sairastumisen riskiryhmässä olevaa tai jo sairastunutta henkilöä ohjataan vaiheittaisen ja suhteellisen kokonaisvaltaisen elintapamuutosprosessin kautta säännölliseksi liikunnanharrastajaksi.

Muuta harrasteliikuntatoimintaa tarjoaa PAHL

Tietoa ryhmistä löydät www.pahl.fi

Tervetuloa pelailemaan!