Nuorten liikuntaneuvonnassa kovia tuloksia

24.3.2021

Nuorten liikuntaneuvonnassa kovia tuloksia

Diak on kehittänyt Pieksämäelle nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallia. Mallia on rakennettu 2018 – 2021 aikana toteuteun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen kautta. Kyse on intensiivisestä liikuntaneuvonnasta, jossa nuori saa yksilöohjausta tarpeensa mukaan ja jossa tehdään monialaista yhteistyötä. Kehittämishankkeen tuloksena on havaittu, että liikuntanuevonta lisää huomattavasti nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeessa tutkittiin tarkasti toiminnan vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta.

Tuloksista ilmenee, että liikuntaneuvonnalla oli merkittäviä positiivisia vaikutuksia kaikiin elämän osa-alueisiin, kuten itsetuntoon, osallisuuteen, kehonkuvaan, mielialaan, perhesuhteisiin, arjessa pärjäämiseen ja erilaisten taitojen oppimiseen. Lisäksi vaikuttavuusarvioinnissa havaittiin, että liikuntaneuvonta on erittäin kustannustehokas tapa nuorten tukemiseen, etenkin kun se toteutetaan ns. alhaalta-ylös -menetelmällä.

Lisää tietoa oheisista kuvista sekä julkaisusta Nuorten liikuntaneuvonnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen

Tarkemmat tiedot: Marina Steffansson, marina.steffansson@diak.fi

[ssba]