Toiminta-avustukset vuodelle 2017

15.11.2016

Toiminta-avustukset vuodelle 2017

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2017

Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan avustuksiin käsitellessään vuoden 2017 talousarviota. Avustukset julistetaan haettaviksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

Vapaa-aikalautakunta:

Kulttuuritoimintaan 35 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille

Liikuntatoimintaan 30 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille

Koulutuslautakunta:

Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille

Vuonna 2017 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua

Hakumenettely

Avustusanomukset on tehtävä tätä varten laaditulle lomakkeelle ja toimitettava 31.1.2017

kello 15.00 mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 Piek-

sämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, os. Kauppakatu 1. Myöhässä saapuneita

hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppi-

län kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:

www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset

www.poleeni.fi

https://sport.pieksamaki.fi

Anomukset osoitetaan vapaa-aikalautakunnalle tai koulutuslautakunnalle.

Lisätietoja antavat:
Kulttuuri; Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta; Jaana Ruuskanen 0400 855 756 tai Antti Nousiainen 044 799 5556
Nuoriso; Seija Laitinen 044 088 2470

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

[ssba]