Ikääntyvien liikunta osana erityisliikuntapalveluja

Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden, muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi eivät voi käyttää yleisiä liikuntapalveluja tai joille liikunnalla on terveydellinen tai kuntouttava merkitys. Erityisliikunnan tavoitteena on mielen ja kehonterveyden ja toimintakyvyn edistäminen.
Painopiste on ikääntyvien liikunnan edistämisessä.

Liikuntaryhmiin ovat tervetulleita sekä miehet että naiset. Vastuu liikuntaryhmiin osallistumisestasi ja terveydestäsi on osallistujalla itsellään. Ohjaajan antamat ohjeet tulee aina huomioida ja välttää kipua tuottavia tai epämiellyttäviä liikkeitä. Liikkeet on aina syytä tehdä oman kunnon ja suorituskyvyn mukaan.

Erilaiset liikuntarajoitteet huomioidaan liikunnanohjauksessa.
Vesivoimistelua suositellaan erityisesti nivel- ja selkäoireisille sekä ylipainoisille. Uimataidottomuus ei ole esteenä osallistumiselle.

Monipuolinen ryhmätarjonta

Erityisliikuntapalvelut Pieksämäellä tuottaa Seutuopisto.

Tutustu eritysiliikuntatarjontaan avaamalla Seutuopiston opinto-ohjelma.

Maksut ja ilmoittautuminen

Pieksämäellä on käytössä seniorikortti, joka helpottaa erityisliikuntapalvelujen käyttöä. Se on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille. Kortista on kolme eri versiota, joiden hinta ja sisältö eroavat toisistaan.

Katso tarkemmat tiedot erityisliikunnan maksuista sekä ilmoittautumisohjeet.