Palvelutarjonta ja painopisteet

Pieksämäen kaupunki edistää lasten ja nuorten liikuntaa neljän toimintalinjan kautta, jotka ovat:

-koulun liikunta
-omaehtoinen vapaa-ajan liikunta
-seuratoiminta
-liikunta-aktivointi

Tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti. Tämä on liikuntasuostuksen mukainen päivittäinen liikunta-annos lapsille ja nuorille.

Nostoja lasten ja nuorten liikuntapalveluista Pieksämäellä

Alle kouluikäiset:

-ohjatut liikuntatuokiot kotihoidossa ja päivähoidossa oleville lapsille sekä heidän ohjaajilleen
-starttikurssit eri liikuntamuodoissa (hiihto, luistelu, palloilu, voimistelu…)
-perheliikuntavuoro

Kouluikäiset:

-pitkät välitunnit (30 min)
-liikuntasalin käyttö välitunneilla
-välkkäritoiminta eli oppilaat ohjaamassa välituntiliikuntaa (koulutukset ohjaajille)
-välinevuokraamo isoilla alakouluilla (lainauskortit)
-seurojen lajiesittelyt
-liikuntakerhotoiminta
-liikuntailtapäivät
-urheiluakatemia

Koulun liikunta

Pieksämäellä koulut tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia liikkua. Myös liikuntatuntien ulkopuolella voi olla fyysisesti aktiivinen ja kartuttaa päivän liikunta-annosta.

Koululiikunta tarkoittaa liikuntaa oppiaineena. Liikunta on yksi perusopetuksen kaikille yhteisistä oppiaineista. Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Liikunnanopetus tarjoaa taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotka tukevat turvallisten liikuntatottumusten ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Koulun liikunta on terminä kattavampi kuin koululiikunta. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkia niitä liikunta- ja liikkumismahdollisuuksia, joita koulupäivän aikana on mahdollista toteuttaa. Koulun liikuntaan kuuluvat esimerkiksi:

-välituntiliikunnan edistäminen
-koulumatkaliikunta
-liikunnallisen kerhotoiminnan tarjoaminen
-oppiainerajat ylittävän yhteistyön lisääminen
-monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Omaehtoinen vapaa-ajan liikunta

Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolisia, laadukkaita ja liikkumiseen houkuttelevia liikuntapaikkoja. Paikkoja ylläpidetään lähipalvelun periaatetta noudattaen. Monipuolisimmat palvelut on keskitetty neljään keskukseen: Hiekanpäähän, Maaselkään, Jäppilään ja Virtasalmelle.
Lasten ja nuorten maksuttomalla julkisella liikenteellä parannetaan merkittävästi liikuntapaikkojen saavutettavuutta. Ilmainen kuljetus on lisännyt liikuntapaikkojen käyttöä.

Seuratoiminta

Liikuntaseuratoiminta tavoittaa ison osan lapsista ja nuorista. Jatkossa seuratoimintaan osallistuvien määrää halutaan entisestään lisätä panostamalla uudenlaisiin yhteistyön muotoihin ja osamiseen. Jatkossa liikuntaseurojen tulee mahdollistaa harrastajilleen A. urheilun, B. harrasteliikunnan ja C. sosiaalisen vahvistamisen polut.