Päätöksenteko

Kaupungin liikuntapalvelut jakautuvat viiteen päätoimintalinjaan:

 • Lasten ja nuorten liikunta
 • Aikuisten liikunta
 • Ikääntyvien liikunta
 • Liikuntapaikkapalvelut
 • Uimahallin palvelut

Toimintalinjoilla on vastuuhenkilöt, joista muodostuu kaupungin liikuntapalvelujen johtoryhmä:

 • lapset ja nuoret
 • aikuiset
 • seniorit
 • liikuntapaikat
 • uimahalli
 • hallinto, investoinnit, kehittämishankkeet

 

Kaupungin liikuntapalvelujen päätöksentekoelimenä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä lautakunnan jäsenistä valittu liikuntatyöryhmä.

Tutustu liikuntatoimen kehittämisohjelmaan:
KehO2O2O v2017

Kehittämisohjelma on kaupungin liikuntapalvelujen toimintaa ohjaava, joustava ja ajassa elävä strateginen asiakirja.

Yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite:
Pieksämäen kaupungin liikuntatoimi
Pieksämäen uimahalli
Opintie 3
76100 Pieksämäki

 

Liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen ylläpidon työnjohto: Juha Leinonen
040 480 8366

Liikuntapaikat: 044 799 4055

Jäähalli Oy:n hallinto: Antti Nousiainen 044 799 5556

Jäähallin vuorojen varaaminen: Ulla Itkonen 040 676 4780

Jäähallin liikuntapaikkahoitajat: 044 588 2760

Jäppilän liikuntapaikat: Mika Ikonen 044 588 3812

Virtasalmen liikuntapaikat: Vesa Pelkonen 044 588 3863

Uimahallin tekniikka: Henry Oksanen 044 368 6707

Hallien puhtaanapito: 044 368 6718

Liikuntatilojen varaaminen: Ulla Itkonen 040 676 4780

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Hallinto

Liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen 044 799 5556

Toimistosihteeri Ulla Itkonen  040 676 4780

 

 

Toiminnalliset palvelut

Uimahallin kahvio: 044 799 5406

Uinninvalvonta, uimaopetus, koulu-uintivaraukset: 044 799 5225

Erityisliikunta ErLi (Seutuopisto): Sari Härkönen 040 183 6894

Elintapaohjaus:
Topias Romo 050 4700 572 (nuoret)
Timo Romo 044 588 2465 (työikäiset)
Jaana Ruuskanen 040 663 0964 (ikääntyvät)

Liikkuva koulu -ohjelma:
Heikki Id 044 799 5620 (alakoulut)
Satu Oksanen 044 588 2140 (yläkoulu)