Päätöksenteko

Kaupungin liikuntapalvelut jakautuvat viiteen päätoimintalinjaan:

 • Lasten ja nuorten liikunta
 • Aikuisten liikunta
 • Ikääntyvien liikunta
 • Liikuntapaikkapalvelut
 • Uimahallin palvelut

Toimintalinjoilla on vastuuhenkilöt, joista muodostuu kaupungin liikuntapalvelujen johtoryhmä:

 • lapset ja nuoret
 • aikuiset
 • seniorit
 • liikuntapaikat
 • uimahalli
 • hallinto, investoinnit, kehittämishankkeet

 

Kaupungin liikuntapalvelujen päätöksentekoelimenä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä lautakunnan jäsenistä valittu liikuntatyöryhmä.

Tutustu liikuntatoimen kehittämisohjelmaan:
KehO2O2O v2017

Kehittämisohjelma on kaupungin liikuntapalvelujen toimintaa ohjaava, joustava ja ajassa elävä strateginen asiakirja.

Yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite:
Pieksämäen kaupungin liikuntatoimi
Pieksämäen uimahalli
Opintie 3
76100 Pieksämäki

 

Liikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikkojen ja liikuntahallien työnjohto: Juha Leinonen
040 480 8366, juha.leinonen@pieksamaki.fi

Ulkoliikuntapaikat: 044 588 2469

Jäähalli: 044 588 2760

Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja: Jorma Laasonen 0400 930 770, jorma.laasonen@pp2.inet.fi

Jäppilän liikuntapaikat: Mika Ikonen 044 588 3812

Virtasalmen liikuntapaikat: Ville Pelkonen 044 588 3863

Uimahallin tekniikka: Henry Oksanen 044 368 6707

Hallien puhtaanapito: 044 368 6718

Liikuntatilojen varaaminen: Eeva-Maija Väisänen 040 640 3066

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Hallinto

Liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen 044 799 5556

Toimistosihteeri Eeva-Maija Väisänen 044 799 5452

 

Toiminnalliset palvelut

Uimahallin kahvio: 044 799 5406

Uinninvalvonta, uimaopetus, koulu-uintivaraukset: 044 799 5225

Erityisliikunta ErLi (Seutuopisto): Sari Härkönen 040 183 6894